Deň zdravia

Asi každého z nás aspoň raz za život potrápi zdravie. Jedným z hlavných cieľov nášho Zväzu je sociálno-zdravotné poradenstvo a prevencia civilizačným ochoreniam, ktoré v súčasnej dobe narastajú v našej populácii doslova geometrickým radom. Tento rok si pripomíname 25. výročie založenia Zväzu postihnutých civilizačnými chorobami v SR. Pri tejto príležitosti organizujeme v dňoch 1. a 2.10.2015 v Liptovskom Mikuláši zasadnutia najvyšších organizačných štruktúr Zväzu.

Srdečne Vás týmto pozývame na verejné  podujatie “Deň zdravia” usporadúvaný pri príležitosti 25.výročia založenia Zväzu postihnutých civilizačnými chorobami v SR,

dňa 2.10.2015 na Námestí osloboditeľov v Liptovskom Mikuláši. Podujatie je zamerané na  sociálno-zdravotné poradenstvo, prezentáciu firiem zaoberajúcich sa pomôckami pre zdravotne postihnutých, zdravými potravinami, meranie tlaku krvi  a glykémie v krvi.

Pozvánka pre verejnosť na Deň zdravia

Advertisement