PORADENSTVO

Práva zdravotne postihnutých

Legislatíva a prax v oblasti zdravotného poradenstva
Tréningová príručka

Zákony

Zákon o sociálnom poistení
Sociálne poistenie a dôchodkové sporenie
Sociálne služby
Ťažké zdravotné postihnutie
Zákon o slobodnom prístupe k informáciám

Užitočné informácie

Kategorizácia liekov
Cenník zdravotníckych pomôcok VšZP