ORGANIZAČNÁ ŠTRUKTÚRA

VÝKONNÝ VÝBOR ZPCCH V SR

 • Alojz Partel – predseda
 • RSDr. Michal Varcholík – podpredseda
 • Alžbeta Godányová – podpredseda
 • Eva Bugošová – zapisovateľka
 • Božena Streicherová
 • Margita Ďurišová
 • Mgr. Zoja Camberová
 • Dušan Leng
 • Peter Vojtko

REVÍZNA KOMISIA:

 • Viliam Horník – predseda
 • Helena Baranová
 • Ing. Hana Krišková

REPUBLIKOVÁ RADA:

Členmi sú predsedovia okresných organizácií ZPCCH.